RESMI KIRA ARTIŞ ORANI NEDIR?

Resmi kira artış oranı nedir?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi,belirli ve belirli olmayan bir süreler için yapılabiliyor. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmadan sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli olurken; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.

Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesinin dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Kira bedelinde sözleşmesinin yenilenmesi durumunda belli oranlarda zam yapılıyor.Peki "kiraya neye göre zam yapılır? Resmi kira artış oranı nedir?" diyorsanız işte yanıtı..

Kiracıya yapılacak artışlara ilişkin bilgilere Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor.

Borçlar Kanunu madde 344 gereğince; "Kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir."

Kanunen meskenlerde kira artış hesaplamalarında üretici fiyat endeksinin kullanılması gerekiyor.Söz konusu üretici fiyat endeksi oranları, her ay  TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamalara göre ise, kira artış hesaplamalarında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranının kullanılması öngörülüyor.

 

Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property Alanya Satılık Daire real estate alanya alanya apartment